Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 19 januari 2023

Dit Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens wanneer u de Dienst gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Wij gebruiken Uw Persoonsgegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken, gaat U akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben de volgende betekenis. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van dit privacybeleid:

Account betekent een unieke account gecreëerd voor U om toegang te krijgen tot onze Dienst of delen van onze Dienst.

Onderneming (in deze Overeenkomst aangeduid als “de Onderneming”, “Wij”, “Ons” of “Onze”) verwijst naar Keystone Europe BV, Batavenweg 7.

Voor de toepassing van de GDPR is de Vennootschap de Gegevensverantwoordelijke.

Cookies zijn kleine bestanden die door een website op Uw computer, mobiel apparaat of enig ander apparaat worden geplaatst en die onder andere de details van Uw surfgeschiedenis op die website bevatten.

Het land verwijst naar: Nederland

Onder Verantwoordelijke voor de verwerking, in de zin van de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming), wordt de Onderneming verstaan als de rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

In het kader van de GDPR wordt onder Persoonsgegevens verstaan alle informatie die op U betrekking heeft, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

Service verwijst naar de Website.

Dienstverlener: elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de Vennootschap verwerkt. Het verwijst naar derde bedrijven of personen die door het Bedrijf in dienst worden genomen om de Service te faciliteren, om de Service namens het Bedrijf te verlenen, om diensten met betrekking tot de Service uit te voeren of om het Bedrijf te helpen bij het analyseren van het gebruik van de Service. Voor de toepassing van de GDPR worden dienstverleners beschouwd als gegevensverwerkers.

Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, gegenereerd door het gebruik van de Dienst of door de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

De website verwijst naar Sensationail, toegankelijk via https://eu.sensationail.com/

U betekent de persoon die toegang heeft tot de Dienst of deze gebruikt, of het bedrijf of een andere rechtspersoon namens welke deze persoon toegang heeft tot de Dienst of deze gebruikt, zoals van toepassing.

Onder GDPR (General Data Protection Regulation) kan naar U worden verwezen als de Data Subject of als de Gebruiker, aangezien U de persoon bent die de Dienst gebruikt.

Het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze dienst kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

Emailadres

Voornaam en achternaam

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de Dienst.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres (bijv. IP-adres) van Uw Apparaat, browsertype, browserversie, de pagina’s van onze Dienst die U bezoekt, het tijdstip en de datum van Uw bezoek, de tijd die U op die pagina’s hebt doorgebracht, unieke apparaat-id’s en andere diagnostische gegevens.

Wanneer U de Dienst benadert door of via een mobiel apparaat, kunnen Wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat U gebruikt, de unieke ID van Uw mobiele apparaat, het IP-adres van Uw mobiele apparaat, Uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat U gebruikt, unieke apparaat-id’s en andere diagnostische gegevens.

Wij kunnen ook informatie verzamelen die Uw browser verstuurt wanneer U onze Dienst bezoekt of wanneer U de Dienst benadert door of via een mobiel apparaat.

Trackingtechnologieën en cookies

Wij gebruiken cookies en soortgelijke traceertechnologieën om de activiteit op onze dienst te volgen en bepaalde informatie op te slaan. Gebruikte traceertechnologieën zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze dienst te verbeteren en te analyseren. De technologieën die wij gebruiken kunnen onder meer zijn:

 • Cookies of Browser Cookies. Een cookie is een klein bestand dat op Uw Apparaat wordt geplaatst. U kunt Uw browser opdragen alle Cookies te weigeren of aan te geven wanneer een Cookie wordt verzonden. Als U echter geen Cookies accepteert, kan het zijn dat U sommige delen van onze Dienst niet kunt gebruiken. Tenzij U Uw browser zo hebt ingesteld dat hij Cookies weigert, kan onze Dienst gebruik maken van Cookies.
 • Web Beacons. Bepaalde secties van onze Dienst en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) waarmee het Bedrijf bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die deze pagina’s hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaalde sectie en het controleren van de integriteit van het systeem en de server).

Cookies kunnen “Persistent” of “Session” Cookies zijn. Permanente cookies blijven op Uw computer of mobiele apparaat wanneer U offline gaat, terwijl Sessiecookies worden verwijderd zodra U Uw webbrowser sluit. U kunt meer informatie over cookies vinden in het artikel op de TermsFeed-website.

Wij gebruiken zowel sessie- als permanente cookies voor de hieronder beschreven doeleinden:

Noodzakelijke / essentiële cookies

Type: Sessiecookies

Beheerd door: Us

Doel: Deze cookies zijn essentieel om U de diensten te leveren die via de Website beschikbaar zijn en om U in staat te stellen sommige functies ervan te gebruiken. Zij helpen gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze Cookies kunnen de door U gevraagde diensten niet worden geleverd, en wij gebruiken deze Cookies alleen om U deze diensten te leveren.

Cookiesbeleid / Kennisgeving Acceptatie Cookies

Type: Persistente cookies

Beheerd door: Us

Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de Website hebben geaccepteerd.

Functionele cookies

Type: Persistente cookies

Beheerd door: Us

Doel: Met deze cookies kunnen wij uw keuzes onthouden wanneer u de website gebruikt, zoals uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is U een meer persoonlijke ervaring te bieden en te vermijden dat U bij elk gebruik van de Website uw voorkeuren opnieuw moet invoeren.

Traceer- en prestatiecookies

Type: Persistente cookies

Beheerd door: Derden

Doel: Deze cookies worden gebruikt om informatie bij te houden over het verkeer naar de Website en hoe gebruikers de Website gebruiken. De via deze cookies verzamelde informatie kan u direct of indirect als individuele bezoeker identificeren. Dit komt omdat de verzamelde informatie doorgaans wordt gekoppeld aan een pseudonieme identificatiecode die gekoppeld is aan het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. Wij kunnen deze Cookies ook gebruiken om nieuwe pagina’s, functies of nieuwe functionaliteiten van de Website te testen om te zien hoe onze gebruikers daarop reageren.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, kunt u ons cookiebeleid of het gedeelte over cookies van ons privacybeleid bezoeken.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

De Vennootschap kan Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Om onze dienst te leveren en te onderhouden, inclusief het monitoren van het gebruik van onze dienst.

Om Uw Account te beheren: om Uw registratie als gebruiker van de Dienst te beheren. De Persoonsgegevens die U verstrekt kunnen U toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Dienst die voor U als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.

Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het aankoopcontract voor de producten, artikelen of diensten die U hebt gekocht of van enig ander contract met ons via de Dienst.

Om contact met U op te nemen: Om per e-mail, telefoongesprekken, SMS, of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals de pushmeldingen van een mobiele applicatie, contact met U op te nemen met betrekking tot updates of informatieve mededelingen in verband met de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, met inbegrip van de beveiligingsupdates, wanneer dit noodzakelijk of redelijk is voor de uitvoering ervan.

Om u nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te verstrekken over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met die welke u reeds hebt gekocht of waarover u hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

Om Uw verzoeken te beheren: Om Uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.

Voor bedrijfsoverdrachten: Wij kunnen Uw informatie gebruiken om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding, of andere verkoop of overdracht van sommige of alle van onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als een lopend bedrijf of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarbij Persoonsgegevens in ons bezit over de gebruikers van onze Diensten deel uitmaken van de overgedragen activa.

Voor andere doeleinden: Wij kunnen uw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het vaststellen van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het evalueren en verbeteren van onze Dienst, producten, diensten, marketing en uw ervaring.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:

 • Met Dienstverleners: Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met dienstverleners om het gebruik van onze dienst te controleren en te analyseren, om contact met u op te nemen.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: Wij kunnen uw persoonsgegevens delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf.
 • Met filialen: Wij kunnen uw informatie delen met onze filialen, in welk geval wij eisen dat deze filialen dit Privacybeleid naleven. Gelieerde ondernemingen zijn onze moedermaatschappij en alle andere dochterondernemingen, joint venture partners of andere ondernemingen waarover wij zeggenschap hebben of waarover wij gezamenlijk zeggenschap hebben.
 • Met zakelijke partners: Wij kunnen uw informatie delen met onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
 • Met andere gebruikers: wanneer U persoonlijke informatie deelt of anderszins in de openbare ruimten met andere gebruikers interageert, kan deze informatie door alle gebruikers worden bekeken en publiekelijk naar buiten worden verspreid.
 • Met Uw toestemming: Wij kunnen Uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden openbaar maken met Uw toestemming.

Bewaring van uw persoonsgegevens

Het Bedrijf zal Uw Persoonsgegevens slechts zolang bewaren als nodig is voor de in dit Privacybeleid uiteengezette doeleinden. Wij zullen Uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld als wij Uw gegevens moeten bewaren om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid te handhaven.

Het Bedrijf zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden doorgaans voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van Onze Dienst te verbeteren, of wanneer Wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens langer te bewaren.

Overdracht van uw persoonsgegevens

Uw informatie, met inbegrip van Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de kantoren van de Onderneming en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgebracht naar – en bewaard op – computers buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsgebied waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw rechtsgebied.

Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door Uw verstrekking van dergelijke informatie, betekent dat U instemt met die overdracht.

The Company zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat Uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van Uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld met inbegrip van de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonsgegevens.

Uw persoonlijke gegevens verwijderen

U hebt het recht om de Persoonsgegevens die wij over U hebben verzameld te verwijderen of om Ons te verzoeken U daarbij te helpen.

Onze Dienst kan U de mogelijkheid geven om bepaalde informatie over U uit de Dienst te verwijderen.

U kunt Uw gegevens te allen tijde bijwerken, wijzigen of verwijderen door u aan te melden bij Uw Account, als u er een heeft, en het gedeelte met de accountinstellingen te bezoeken waarmee u Uw persoonlijke gegevens kunt beheren. U kunt ook contact met ons opnemen om toegang te vragen tot persoonlijke informatie die u aan ons hebt verstrekt, deze te corrigeren of te verwijderen.

Houd er echter rekening mee dat wij bepaalde informatie moeten bewaren wanneer wij daartoe een wettelijke verplichting of rechtsgrondslag hebben.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Zakelijke transacties

Indien de Onderneming betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen Uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij stellen u op de hoogte voordat Uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander Privacybeleid komen te vallen.

Rechtshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf verplicht zijn Uw Persoonsgegevens bekend te maken indien de wet dit vereist of in antwoord op geldige verzoeken van openbare autoriteiten (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

Het Bedrijf kan Uw Persoonsgegevens bekendmaken in de goede overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting
 • De rechten of eigendom van de Vennootschap beschermen en verdedigen
 • mogelijke wanpraktijken in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken
 • De persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
 • Beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Veiligheid van uw persoonlijke gegevens

De beveiliging van Uw Persoonsgegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om Uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

De dienstverleners die wij gebruiken kunnen toegang hebben tot Uw Persoonsgegevens. Deze externe verkopers verzamelen, bewaren, gebruiken, verwerken en dragen informatie over uw activiteiten op onze dienst over in overeenstemming met hun privacybeleid.

Analytics

Wij kunnen derden gebruiken om het gebruik van onze diensten te controleren en te analyseren.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalysedienst van Google voor het bijhouden en rapporteren van websiteverkeer. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Dienst te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

U kunt zich afmelden voor het beschikbaar stellen van uw activiteit op de Dienst aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat de Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Ga voor meer informatie over de privacyprocedures van Google naar de webpagina Privacy & voorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy

E-mail Marketing

Wij kunnen Uw Persoonsgegevens gebruiken om U te benaderen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor U van belang kan zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van enige of al deze communicatie van ons door de afmeldlink of instructies te volgen in elke e-mail die wij sturen of door contact met ons op te nemen.

Wij kunnen gebruik maken van Email Marketing Service Providers voor het beheren en verzenden van emails naar U.

Mailchimp

Mailchimp is een dienst voor het verzenden van e-mailmarketing, geleverd door The Rocket Science Group LLC.

Voor meer informatie over de privacy praktijken van Mailchimp, bezoek hun Privacy beleid: https://mailchimp.com/legal/privacy/

GDPR Privacy

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens onder GDPR

Wij kunnen Persoonsgegevens verwerken onder de volgende voorwaarden:

 • Toestemming: U heeft Uw toestemming gegeven voor de verwerking van Persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Uitvoering van een overeenkomst: Verstrekking van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met U en/of voor precontractuele verplichtingen daarvan.
 • Wettelijke verplichtingen: Het verwerken van Persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Vennootschap is onderworpen.
 • Vitale belangen: De verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk om Uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 • Openbare belangen: De verwerking van Persoonsgegevens houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Vennootschap is opgedragen.
 • Gerechtvaardigde belangen: De verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk met het oog op de legitieme belangen die het Bedrijf nastreeft.

In elk geval zal de Vennootschap graag helpen om de specifieke rechtsgrondslag te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of de verstrekking van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een vereiste om een overeenkomst aan te gaan.

Uw rechten volgens de GDPR

De Onderneming verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van Uw Persoonsgegevens te respecteren en te garanderen dat U Uw rechten kunt uitoefenen.

U heeft het recht onder dit Privacybeleid, en bij wet als U binnen de EU bent, om:

 • Verzoek om toegang tot Uw Persoonsgegevens. Het recht om de informatie die wij over u hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen. Indien mogelijk kunt U Uw Persoonsgegevens rechtstreeks in Uw accountinstellingen raadplegen, bijwerken of laten verwijderen. Als U deze handelingen niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met ons op om U te helpen. Hierdoor kunt U ook een kopie ontvangen van de Persoonsgegevens die wij over U bewaren.
 • Verzoek om correctie van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren. U hebt het recht om onvolledige of onnauwkeurige informatie die wij over u hebben te laten corrigeren.
 • Maak bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit recht bestaat wanneer wij ons beroepen op een legitiem belang als rechtsgrondslag voor onze verwerking en er iets aan uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op deze grond. U hebt ook het recht bezwaar te maken wanneer Wij Uw Persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden.
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens. U hebt het recht ons te vragen Persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer er voor ons geen goede reden is deze te blijven verwerken.
 • Verzoek om overdracht van Uw Persoonsgegevens. Wij verstrekken U, of een door U gekozen derde partij, Uw Persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde informatie waarvoor U ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven deze te gebruiken of wanneer wij de informatie hebben gebruikt om een contract met U uit te voeren.
 • Uw toestemming intrekken. U heeft het recht Uw toestemming voor het gebruik van Uw Persoonsgegevens in te trekken. Indien U Uw toestemming intrekt, kunnen wij U mogelijk geen toegang verlenen tot bepaalde specifieke functionaliteiten van de Dienst.

Uitoefening van uw GDPR-gegevensbeschermingsrechten

U kunt uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen door contact met ons op te nemen. Houd er rekening mee dat wij U kunnen vragen Uw identiteit te verifiëren alvorens op dergelijke verzoeken te reageren. Als U een verzoek indient, zullen wij ons best doen U zo snel mogelijk te antwoorden.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie, als U zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, kunt U contact opnemen met Uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de EER.

Privacy van kinderen

Onze Dienst richt zich niet tot personen jonger dan 13 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 13 jaar. Als U een ouder of voogd bent en U weet dat Uw kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als Wij ontdekken dat Wij Persoonsgegevens hebben verzameld van iemand onder de 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen Wij maatregelen om die informatie van Onze servers te verwijderen.

Als wij ons moeten baseren op toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens en uw land toestemming van een ouder vereist, kunnen wij de toestemming van uw ouder nodig hebben voordat wij die gegevens verzamelen en gebruiken.

Links naar andere websites

Onze dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als U op een link van een derde klikt, wordt U naar de site van die derde geleid. Wij raden U ten zeerste aan het Privacybeleid van elke site die U bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen U op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen U dit laten weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op Onze Diensten, voordat de wijziging van kracht wordt en de datum “Laatst bijgewerkt” bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt aangeraden dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Per e-mail: info@eu.sensationail.com

Door deze pagina op onze website te bezoeken: https://eu.sensationail.com/contact-us/